Kategorie

Najlepšie novinky

Novinky ocenené v programe Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka / www.volba-spotrebitelov.sk

Pivo Horal

12/2018

Dupetky

4/2018

Somat Gold

8/2018

Brit Fresh

9/2018

Hello Viva

3/2019

MannerSnack

9/2017

Slovlik

01/2016

Mentos Choco

01/2016